prof.logo

Izaugsme un nodarbinātība

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.3. pasākums “Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos”.

Projekta nosaukums: “Latvijā vadošā būvmateriālu un dzīvesstila preču e-komercijas uzņēmuma prof.lv sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO)”.

Mērķis: Projekta mērķis ir veicināt "prof.lv" biznesa attīstību, sagatavojot uzņēmumu akciju sākotnējam publiskajam piedāvājumam (IPO), atbalstot uzņēmuma finanšu līdzekļu piesaisti kapitāla tirgos.

"prof.lv" nākamo gadu attīstības plāns paredz uzņēmuma dziļāku procesu digitalizāciju, uzņēmuma darba kapitāla paplašināšanu un starptautiskās ietekmes iegūšana ārpus Latvijas tirgus. Uzņēmuma attīstības plāna realizēšanai ir nepieciešams finansējums 2,5 līdz trīs miljonu eiro apmērā, ko uzņēmums plāno piesaistīt, emitējot jaunas uzņēmuma akcijas un pārdot tās biržā IPO ietvaros.

ERAF atbalsts